.RU

На 19 септвмври 2007 г се проведе  Петдесет и шестото заседание на Общински съвет Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет Варна г-н Бори


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНАП Р О Т О К О Л    № 57


На 19 септвмври 2007 г. се проведе  Петдесет и шестото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Борислав Гуцанов.

 

По точка първа от дневния ред

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.


Светлан ЗЛАТЕВ:

Уважаеми колеги, завърши четиригодишния мандат на общински съвет - Варна 2003 – 2007 г. Време, през което ние заедно с Вас, смея да твърдя свършихме доста работа. Специално за своята работа в отговор на това, което Борислав призова преди мъничко, знаете много добре, че и в изказванията си и в предложенията, които съм давал е нямало никакъв елемент на дребно политиканстване. И това е така, защото още от първия месец осъзнах, че става въпрос в общински съвет за вършене на работа, на много работа, по конкретни проблеми и очевидно, не това е разбирането обаче на някои мераклии за общински съветници, които подкрепят настоящия кмет имайки претенцията, да се занимават само с велики дела. И сега на въпроса ми към Кмета. Аз ще го разделя на три. На първо място, защо кмета на общината не е изпълнил Решение на Общински съвет, под №№ 3447-15;3448-15 от Протокол № 40/04.04.2006г. година и половина. Второ: къде са парите на всички варненци от районите “Приморски” 628 души, “Одесос” 428 души, “Младост” 150, “Владиславово” 127, “Аспарухово” 60, дали своя дан, като примерни граждани в изпълнение на наша наредба. Става въпрос за Наредбата за обществения ред, сещате се за какво става въпрос. И третата подточка, какво се случи с тези близо 300 000 лв. в Бюджета на Община Варна предвидени за проектиране и изграждане на приют на безстопанствени животни в Каменар. Предполагам, повечето от вас са обърнали внимание,  че имота в Община Каменар по предложение на кмета на общината беше продаден преди около два-три месеца. Благодаря. Ако искате да ви зачета решенията, които не е изпълнил Кмета? Част от решенията. Едното решение, мога да ви го прочета. 3448-15, основанията са ясни, възлага на кмета на Община Варна  в тримесечен срок от вземане на настоящото решение да организира провеждането на конкурс за изготвяне на проект за цялостна програма за решаване на проблема  на безстопанствените кучета на територията на Община Варна, по начин съобразен с европейските изисквания за извършване на подобен вид дейност.


^ Снежана ДОНЕВА:

Благодаря на г-н Златев. Има думата г-н Красимир Симов.


Красимир СИМОВ:

Господин кмете, господин Председател, колеги, знаете моето търпение и моето благородство, но има един въпрос, който искам да ви го зачета. Чета ви удостоверение на Борисова, със следния текст: Умее да работи в екип, да надгражда знания и учения, проявява желание за експериментиране и откриване на причинно-следствени зависимости и връзки. Прояви на саморегулация на дейността и представа за очаквания резултат. Има изградени интереси, желание за активно общуване с изкуствата. Усвои локомоторни циклични и ациклични движения, чрез емоционални и вербално мотивирана двигателна активност. Трайно усвоява нови знания и информация и се ориентира в предметна ситуация схематичното и изразяване. Развит е фонематичния слух и разбира връзката между звук и буква. Говори и писмен език, разпознава и пише печатни букви. Не е картонче от досие, това което ви зачетох, не е и кандидат-удостоверение за общински съветник или кмет, това е на седем годишно момиченце, кандидат за първи клас в училище “Марин Дринов” във Владиславово. Това е удостоверението, което е издадено за завършено подготвителна група. Едно от изискванията да постъпи в първи клас. Това нейно право е отказано да постъпи първи клас, защото е от ромски произход. Казва се Юркие Снежинова Борисова. Освен това, че живее в съседство до училището, нейното братче Костадин Снежинов Борисов е в четвърти клас в същото училище и е завършил с 5,00 успех. Сигурно, далеч по-важни неща има, но мисля, че да лишим едно дете от правото да учи първи клас в училище,  това е меко казано почерк на нашите директори. На нашите директори, които отговорността според мен носи директора на образование, респективно господин Кмета. Говорих с господин Базитов, да вземе мнение и решение по този въпрос,  който той ми каза, че въпроса е решен. Извинявайте ако сте назначили хора, които не изпълняват и законовите разпоредби и не уважават вашата институция, мисля, че не са най-подходящите хора. Каква е причината? Да разширя ако искате нататък, защото виждам, че причината е липсата на контрол върху тези учебни заведения и превръщането им в малки феодални места. Липсата на контрол, значи мисля, че не се изразява само с рязането на ленти на нови обекти. Господин Кмете, поздравявам Ви за хубавата снимка във вестника от басейн “Приморски”. Много е хубава, наистина. Притеснен съм само, когато откриваме ледената пързалка, как ще вържете кънките, тогава малко ми е проблем, но си мисля, че освен откриванията трябва върху тези заведения да има и контрол. Върху всичко, което прави общината, мисля, че един от големия минус на Община Варна е последващия контрол на всички дейности и структури към общината. Благодаря ви, мисля, че справедливостта ще възтържествува и това дете от ромски произход за първи клас ще си получи заслуженото място в първи клас в училище “Марин Дринов”. А относно директорката с наименование Йорданка Атанасова вие носите отговорността за тези си свои кадри.


^ Снежана ДОНЕВА:

Благодаря на г-н Симов. Има думата г-н Балачев.


Бранимир БАЛАЧЕВ:

Госпожа Донева, господин Кмете, уважаеми колеги, ще се постарая да бъда кратък в моите питания. Два въпроса искам да поставя. Първият въпрос е свързан със състоянието на общинска фирма “Градски транспорт”. Преди около няколко месеца, имаше напрежение в “Градски транспорт”, то беше свързано с ниските възнаграждения, с не получаване на заплати, с лоша организация. Тогава по предложение на господин Кмета, вземахме едно, първо противозаконно и второ недалновидно решение, а именно да извадим от изключително добрият Бюджет за 2007 година сумата от  няколко стотин хиляди лева и да покрием възнагражденията на тези шофьори, контрольори и механици. Още тогава казах, че това няма да реши въпроса на “Градски транспорт”, напротив той ще го задълбочи. Ще го реши за един-два месеца, след това обаче проблемите ще останат. Моят въпрос е, информирана ли е Община Варна за масовите напускания в общинска фирма “Градски транспорт” на шофьори, механици и контрольори?  И ако са наясно с този проблем, знаете каква е причината за това. Вторият ми въпрос е свързан пак с “Градски транспорт”, ми беше подсказан от срещата, която направих с част от работниците в това общинско дружество и е свързан с обстоятелството, че твърдението е, че парите, които отпуснахме чрез заем за закупуването на нови автобуси за периода от отпускането до изразходването му, не е бил по сметките на Община Варна, а се е разходвал по други сметки. Можете ли да ми отговорите на въпроса има ли такъв прецедент? Ако това е вярно, къде са били тези средства, тъй като става дума за 1 000 000  евро? Проблема в “Градски транспорт”, колеги ще продължи да се задълбочава, докато ни е не го направим то да отговаря на, действително да се ръководи от пазарните механизми за транспорт, докато ние не силово от тук от там го налагаме по определени линии, а действително му дадем възможност да участва равностойно във всички търгове, а не определени линии явно са заплюти за някой частни фирми, по този начин то се решава от най-големите приходи които би могъл да има, а след това предизборно евентуално попълваме заплатите за нова година на работниците и с това въпроса приключва. Така че, ако ние искаме “Градски транспорт” Варна да заприлича на “Градски транспорт” Пловдив, този въпрос трябва да бъде решен в най-скоро време.

И вторият ми въпрос е свързан с въпроса, които зададох и предния път, на който получих за съжаление или не съм бил разбран какво питам, или  просто отговора е формален. Става дума за масовото преработване, преобразуване, преграждане и строителство, което в момента кипи във всички детски градини, които имат  физкултурни салони. Тази сутрин ходих да заведа моята дъщеря, която ходи в редовна детска градина, не ходи в луксозна или частна, в ОДЗ № 9. Първо не можахме да си чуем думата със служителката, която е в детската градина, защото денонощно там се работи с оглед евентуално да прережем нечии ленти. Това не ме притеснява толкова много, защото там където има строителство естествено е че ще има шум. Притеснява ме факта, че времето вече е студено и тези деца, тези групи, които обитават тази оздравителна детска градина нямат място за  игра, нямат място за лечебна физкултура, нямат място за по-мащабни занимания. Те, ако някой е ходил там от вас, защото аз ходя ако не всеки ден почти всеки ден. Мястото в което са децата това са едни стаи в които представляват и кът за игра, и спално, и  хранителен бокс, всичкото е на едно и единственото място, където те свободно се занимаваха беше въпросния физкултурен салон. Попитах служители и те ми казаха, че това не е само в ОДЗ 9, а това е във всички. Питам аз, чия е тази идея, гениална, бих казал идея, да развалим добре проектираните преди 30 години детски градини и ясли на територията на Варна със цел да кажем, че виждате ли още 20 или 25 деца ще бъдат настанени, без да помислим, че всъщност тези 20-25 деца за периода, примерно от първи октомври, откакто започват дъждовете, до първи май, когато престават да валят и престава да е студено, няма да могат да имат къде да играят, а ще бъдат меко казано събирани в много групи, което предразполага и към  болести и към заемно инфектиране и така нататъка, ще бъдат събирани в определени стаи. Защо? Тука има още един голям въпрос, защо след като още от 2000 година Варна бележи прираст, прираст, както на населението така и на новородените, защо ние още от тогава не планирахме, че  трябва да бъдат изградени детски градини, като приемам, че това което е планирано за тая година, че една детска градина струва около 2 400 хиляди лева, можеше да изградим на територията на Варна поне десет такива за  бюджета, който имаме от 2000 година  до сега, над един милиард лева. Това нещо можеше да бъде направено. Явно някой не е бил далновиден, този някой в момента се опитва да заглади, да не казвам някоя по-тежка дума, да заглади състоянието с детските заведения, да успокои майките, които са били тук на протеста през летните месеци  и да им каже виждате ли ние все пак се опитваме да правим нещо, никой не се сети, че тези детски  градини биха могли просто да бъдат надстроени и по този начин да бъде решен  въпроса не само на “Чайка” и район “Приморски”, а да бъдат решени въпросите на всички останали детски заведения. Вместо това се дават луди пари и това е вторият ми въпрос господин кмете. Колко ни струват тези преустройства? И от там да си извадим извода, дали с тези пари ние просто не бихме могли да направим надстройки, дали не бихме могли да направим една нова детска градина за около 200 деца и по този начин да решим проблема,  а не да затваряме децата, да ги  лишаваме от въздух, да ги лишаваме от физкултурна култура, от лечебна култура и така нататък и от място, където  те спокойно биха могли да побягат да поиграят с другите деца и то през периода, през по-голямата част от периода, в който на  вън е дъждовно и студено. Благодаря ви.


^ Снежана ДОНЕВА:

Благодаря на господин Балачев. Заповядайте господин Севастиянов.


Стелиян СЕВАСТИЯНОВ:

Господин Кмете, госпожа Донева, уважаеми колеги, уважаеми съграждани,  на последната комисия по “Архитектура и строителство”, името е доста по-сложно, трудно ми е вече да го възпроизвеждам от една година, се взе решение за проверка за концесията за строителство на сипиркозаслоните. Моето изказване не е във връзка с това решение. Комисията взе решение то да се направи от съответната дирекция на Община Варна. Аз имам доверие на специалисти, които работят там и смятам, че ще извършат нормална проверка, но изказването ми е чисто като гражданин и като сигнали, които получавам. Принципа на новите заслони е да бъдат изтеглени на тротоарното пространство с метър и половина, два напред от досега съществуващите. Не знам, чие  решение е това, но на много места това създава реални затруднения за движение на гражданите и на тези които чакат на тези спирки. Един билборд, който абсолютно затваря празното пространство за движение пред двата заслона, отзад има наредени пейки, дръпнати са назад двата павилиона за вестници и там, за да се мине трябва да се минава на слалом. Не е възможно направо да се движи, който и да е било там. Трябва да заобикаля чакащи всякакви ред съоръжения. Същия пример мога да дам и със заслона, който се направи на бившия завод “Дружба”. Сега не мога точно да възпроизведа името на фирмата, която стопанисва сградата, но заслона  е ясен, той е точно градинката, която има пред завода и там  е и заслона. Заслона се изтегли с около метър и половина напред. Пред него се сложи също билборд, който затваря абсолютно разстоянието от бордюра до заслона, а заобикалянето зад заслона е невъзможно, защото пък назад са изтеглени двата павилиона за вестници. Моля, за Вашето внимание и разпоредба да се  проверят тези неща, независимо от проверката на дирекцията  в Община Варна.


^ Снежана ДОНЕВА:

Благодаря на господин Севастиянов. Има ли други питания? Няма. Господин Кмете заповядайте.


Кирил ЙОРДАНОВ:

Уважаеми дами и господа, директно на въпросите без излишна словесност. Таксите постъпват в Общинския Бюджет. Налични са 390 000 лв.  преходен остатък от миналата година в бюджета си. Проблем за кучкарника. Терена. Собствеността. Изискванията на РИОКОЗ. По памет възпроизвеждам тези неща, имах възможност на многократните, бих казал коментари, с добро чувство направени разбира се. Има необходимост да отговоря, и пак казвам какви са проблемите с намирането на терен, за да  могат да бъдат разходвани тези средства. Естествено, че са в Бюджета. Да няма, такова внушение. Внушение нека да има, но да има яснота, че парите са си налични. Кой беше втория въпрос?

За детето с удостоверението. Справката, която направихме, междувременно днес, сега, след задаването на въпроса, показва, че бащата е отишъл да записва детето си на осми септември, очевидно късно се е сетил. На осми септември.  Въпреки всичко е бил поканен на следващия ден, да заведе детето си отново да отиде, за да бъде записано детето, независимо, че се е държал, грубо, предизвикателно, обидно към директорката. Повтарям, поканен е бил с цел детето му да бъде записано. Не се е явил. И разбира се, ако такова е било поведението му, това няма отношение към записването на детето, но има отношение към  повдигащия въпроса, то мисля, че господин Симов  не е лошо да му предаде част от своето благородство. Това е съвсем отделен въпрос. Няма нищо общо със записването на детето, за което има готовност, ако бащата отиде отново.

Ледената пързалка. Къде е господин Симов?

 

^ Снежана ДОНЕВА:

Господин Симов, отговарят на въпросите Ви, ако обичате да влезете в залата.


Кирил ЙОРДАНОВ:

Чрез този въпрос се подчертава уникалното предназначение на тази пързалка. За първи път в историята на града. Няма как. До тук възстановявахме срутено. В момента изграждаме за първи път и това е хубаво, чрез този въпрос да прозвучи още веднъж, чрез отговора на този въпрос, какво ще стане. Да, но нашите деца пък ще могат да се пързалят един ден. Тук е цялата философия на строителството и изграждането на пързалката, а че има лентофоби, вече така се оформя една каста тука на лентофобите, които не могат да траят, изриват се от наличието на лентички, то е друг въпрос. Хич няма значение, дали ще мога аз да се пусна на пързалката или ще доставя удоволствието на господин Симов, да види. Важното е, че за първи път се създава ще има такава пързалка и тя ще прерасне в леден стадион.  И във Варна ще има вече деца, които ще се занимават със спортове, които  досега са били недостъпни и невъзможни, и хокей, и кърлинг, и фигурно пързаляне, но ще има възможност и за удоволствия да се пързалят хората, просто така. Това трябва да е ясно, чрез отговора на въпроса Ви. 

“Градски транспорт”, веднага се свързахме с господин Пенчев, докато звучеше въпроса още във залата. Човекът каза: Провокация, няма такова нещо. На ваше разположение е г-н Пенчев, който иска да доразвие темата. Отговорът му беше провокация. Няма напускания, провокация е твърдението на г-н Пенчев, обадете му се, продължете темата. В момента това мога да кажа. Той зададе колегата въпроса, ние проверихме по телефона. Казвам коментара на г-н Пенчев. Провокация, каза.

Някой 2000-та година при увеличението на населението на град Варна е проспал проблема. Как да разчиташ на коректност в цифри, данни, пък и каквото и да е?  2000 година – ниска точка, надолу върви, графиката, 2001 потъва още, 2002 достига най-ниската си точка, от 2005 година започва увеличението на раждаемостта в нашият град. Имате статистика. Сто пъти съм я изнасял. В кой момент започва нарастването на раждаемостта в нашия град? Проверете статистиката и ще видите. Това, що се отнася до проспаното през 2000 година. Нищо общо. Поне в тази зала недейте. Поне в присъствието на хора, които са запознати – не. Като отидете по райони, пред хората, пред медиите, разбира се. Като на война всичко е позволено, но тук не. Това е. Въпросите които бяха зададени, мисля, че бързо се разсеяха.

Въпросът на г-н Севастиянов,  абсолютно основателен. Аз се надявам по-бързо да завърши комисията своята работа и с перфекционирането на инфраструктурата по принцип, но и бяха нанесени повреди на съществуващи инфраструктура с поставянето на тези бих казал спиркозаслони, а и ситуацията около самите спиркозаслони, непрекъснато нещо се мени. Някой се опитва на едно такова събирателно място на много хора да се внедри, като барака, като павилион. Местят се пейките, има, има какво да се пипа там, тук съм напълно съгласен. Въпросът е напълно основателен. Ще дам и този аспект на насока на работа на комисията, която и без друго е назначена да провери състоянието. Тоест, да приеме свършената работа, във връзка със спиркозаслоните. Има какво да се прави там. Има, съгласен съм. Лека работа.


^ Снежана ДОНЕВА:

Благодаря. Господи Балачев има думата.


Бранимир БАЛАЧЕВ:

Не чух само въпроса за детските градини и преустройството, чия е гениалната идея, господин Йорданов? Това е едно. И второто нещо. Аз не знам, ако викнете още по-силно, че Варна това от което се нуждае е ледена пързалка, аз ще имам усещането, че за пореден път ще го кажа, че като Ви слушам, действително имам усещането, че не живея в този град. Не знам Вие, как пътувате, не знам къде ходите, не знам какво гледате, въпреки, че знам, че много пътувате и би следвало да имате тази информация, но когато във Варна старческия дом прелива, когато няма нито един хоспис, хоспис като хората, а не да се чудим как да набутаме...


^ Кирил ЙОРДАНОВ:

Какво става със дневния ред на хосписа днеска?


Бранимир БАЛАЧЕВ:

Много Ви моля, нека в момента аз говоря. Вие като говорихте аз ви слушах. Въпроса за хосписа, който Вие искате да направите, е въпрос на нецелесъобразност. Не че Варна няма нужда, напротив, Варна има нужда от хоспис. Има нужда, но тя няма нужда от хоспис, такъв, какъвто предвижда въпросният проект, защото...


^ Кирил ЙОРДАНОВ:

В дискусия ли влизаме, или на конкретен въпрос ще отговора?


Бранимир БАЛАЧЕВ:

Не. Говоря за това, което ставаше  дума за ледените пързалки и Вие твърдите, че при толкова много по-големи приоритети във Варна, най-големия приоритет, за което намерихте 100 % финансиране, е въпросната ледена пързалка, която аз не съм убеден, че въпреки всичко тя ще се случи. Но аз мисля, че когато един градоначалник мисли за града си, той слага нещата в приоритети. Първо мисли за социалната сфера, мисли за образование, за детски градини, за болници, за поликлиники, за старчески домове и така нататък, за инфраструктура, а не мисли за луксозни такива, каквото например представлява ледена пързалка, ако някой ден това нещо се осъществи, не мисли например за камери, които да следят дали ще настъпим стоп-линията на светофара или няма да го настъпим и да дадем милион и половина там, а тези пари девет милиона плюс милион и половина примерно за светофарите щяхме да построим четири детски градини с тези пари. Не знам дали сте ходили да видите може ли, детските градини да бъдат без физкултурен салон – място където децата да се събират и да играят. Не може. Аз не знам господин Пенчев какво казва по отношение на това? Аз съм го чул от хората, които са напуснали по тези съображения. Да, приемам, че въпроса е дискусионен, щом Вие твърдите обратното. Ще го проверя и ще го задам по една или друга причина, ще го задам отново, но когато говорим за инфраструктурни проекти, когато говорим за социална дейност, винаги се започва от най-необходимото, а не се започва от луксозните подобрения, които са абсолютно излишни на този етап на нашия град.


^ Снежана ДОНЕВА:

Благодаря, господин Балачев. Вие зададохте допълнителни въпроси.


Кирил ЙОРДАНОВ:

Госпожо председателстващ, това не са въпроси, в момента с най-голямо удоволствие ще се включа в дискусията, защото това вече е неизбежно, но това исках да припомня, ако процедурно трябваше да се спазят нещата, да се даде становище по отношение на моя отговор,  но ние сега ще влезем неизбежно в много други теми, които имат и малко по-общо значение, т.е. ще влезем в една дискусия,  това от което се притеснявахте, една предизборна дискусия. Факт!


^ Снежана ДОНЕВА:

Ще влезем в дебат.


Кирил ЙОРДАНОВ:

Факт! Факт!


Снежана ДОНЕВА:

Да!


Кирил ЙОРДАНОВ:

Господин Балачев, по принципен е въпроса, преди малко щях да ви отговоря, но не исках да влизам в един такъв спор. Когато казахте, някой нещо недогледал, недонаправил, та Вие сте стабилна фундаментална част от управляващото мнозинство на града през последните, да кажем три години и десет месеца, в момента се оттегляте от него, започвате да го критикувате, ако влезете в общинския съвет не се съмнявайте уважаеми колеги, пак ще бъде в мнозинството, в опозиция не бива, знаете, какъв е цитата от коя книга го давам, някои хора в опозиция не стоят. Така, принципния характер на няколко от нещата, видимо тук не става въпрос за конкретни въпроси, както там вече се изписва, толерантно, коректно, с погледа, с Вашия поглед. Сега ще Ви кажа, идете питайте децата, които ползват „Спортно развлекателния комплекс”, идете и изслушайте тяхното мнение, не ги игнорирайте, като варненци, които от самото начало на своя живот, трябва да имат едни добри условия. Никак не е скъпа ледената пързалка, която създаваме. Леденият, стадион, който ще бъде изграден в последствие, за който все още не сме дали пари, не се съмнявайте, че ще стане, ще постави нова ера в развитието на нашия спорт, варненския. Тук нямам никакви колебания относно следваната политика и ако имам възможност ще я продължа неотстъпчиво. Трябва да бъдат създадени тези условия. Социалната политика има много нужда от водене на социална политика в нашия град, в България, напълно съгласен съм и мисля, че сме дали пример в страната, че няма друга такава програма подкрепена и от общински съвет, част от общинския съвет. Социална програма към възрастните хора, към социално слабите, към хората в неравностойно положение и Вие ще ви се наложи, ако сте пропуснали да го чуете становището на техните съсловни организации, на инвалиди, на пенсионери на незрящи. Колкото с Вас да се надвикваме тук и да говорим до безкрайност, то вече прозвуча становището на техните организации, на самите хора, ще Ви се наложи да го преглътнете и тази политика ще бъде задълбочавана, разширявана с нарастване на финансовите възможности на общината. Така ще изчакам тук коментара.


^ Борислав ГУЦАНОВ:

Колеги само моля  ви, да не се превръща в диалог, в крайна сметка оставихме тази точка в дневния ред, но под условие, че няма до обяд да бъдем в предизборно студио.


^ Кирил ЙОРДАНОВ:

Пропуснахме за детските градини беше конкретния въпрос.


Борислав ГУЦАНОВ:

Господин Балачев, моля Ви, наистина за последно и да вървим напред, ако имате нещо, разбира се.


^ Кирил ЙОРДАНОВ:

За детските градини. Знаете, че откриваме басейните в детските градини, с първия започнахме, ще продължим. Съществува програма за подмяна на цялата база за спорт и за игра, която е в детските градини. Всички нови места, които се строят и се пускат в експлоатация отговарят на всички съвременни изисквания, в това число и за спорт, и за игра, това е правилото. Може да има временни подходи за решаване на неудобствата които са възникнали, но и тук се прави всичко възможно, хората го виждат  не е въпрос на самооценка или на Ваша оценка по отношение на някой, на мен и така нататък. Всичко ново което се строи, а това ще е правилото при решаването на този въпрос и с ново строителство, ще бъде съобразено с всички изисквания. И тук примери колкото искаш. Ще изчакам.


^ Борислав ГУЦАНОВ:

Господин Балачев има ли още нещо?


Бранимир БАЛАЧЕВ:

Да! Две изречения само.


Борислав ГУЦАНОВ:

Моля Ви, последно и минаваме към втора точка.


^ Бранимир БАЛАЧЕВ:

Първото изречение, не съм съгласен с констатацията, да раждаемостта тръгва нагоре след 2001 година, не след 2005-та, а след 2001, аз също боравя с данни, но населението на Варна, господин Йорданов, започва стремглаво да се увеличава още от 1999г., т.е. нормално е, когато в един град, вместо да има 300 000 души живеят 400 000, нормално е тези хора първо в голямата си част са хора дошли от други краища на България, те да дойдат първо с малките си деца и второ след това да почнат да създават ново поколение, съвсем нормално е през този период раждаемостта да дойде малко по-нагоре. Така че не можете да ме убедите, че  2005 година за пръв път е светнала червената лампичка в Община Варна и Вие едва тогава сте се сетили, че детските градини са недостатъчни, след като молбите, които всяка година подават за детските градини са с номера 200, 300 номера и от тях се приемат не повече от 30-40. Така че Вие имате тази информация докато Общинския съвет я няма тази информация и когато говорих за приоритетите  не за туй, че не искам във Варна да има леден стадион, напротив бих искал да има такова съоръжение и много други такива.


^ Борислав ГУЦАНОВ:

Господин Балачев, имаме питания и отговори на питания, извинявайте много сега.


Бранимир БАЛАЧЕВ:

Господин Председател не ме прекъсвайте, но ако този леден стадион ще има същото цифрово измерение каквото имаше и басейна и ще глътне десетки милиони, за да бъде построен, аз съм против това нещо. Да, този леден стадион може да се построи по много други показатели, по много други програми, а парите на Община Варна да отидат именно във връзки с построяване, надстрояване на детски ясли и във връзки с това. И една дума само за тъй наречените съсловни организации, господин Йорданов, недейте бърка ръководствата на тези организации на които Вие дадохте клубче или нещо друго с хората, които членуват в нея.


^ Кирил ЙОРДАНОВ:

Да Ви поканя ли в техните ..., Вие знаете ли къде се помещават тези хора, на кое викате клубче, на „Петко Стайнов” улицата да Ви поканя ли да видите клубовете, програмите и хората. Вижте какво, не беше излишна тази дискусия, защото тя е показателна за това което ще се случи. За подготовката и мотивацията и боравенето с цифрите. Аз си давам сметка, когато хванеш една аудитория, където хората, така да се каже имаше такъв лов на канарчета. Цифрите сочат съвсем друго, съвсем друго сочат.


^ Борислав ГУЦАНОВ:

Други питания, отговори? Благодаря колеги, д-р Станев поиска, искате ли думата д-р Станев? Д-р Станев и моля ви прекъсваме с това нещо.

Не господин Кмета няма повече ...


^ Кирил ЙОРДАНОВ:

Изчаквах да стихнат и последните словесни вълни, така да се каже, да ги посрещна и разбира се с удоволствие на господин Станев.


Янко СТАНЕВ:

Усещайки дъха на изборите, винаги не мога да се въздържам, за това ще си позволя да кажа нещо, което не знам къде му е мястото, защото не знам до къде ще стигнем днес. То е просто, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, уважаеми дами и господа съветници, в тези четири години в Общински съвет-Варна имаше и добри и лоши практики, имаше добри и лоши неща в живота е така. Аз обаче искам да благодаря на колегите от моята фракция, от фракцията на която съм председател за това, че те запазиха, съхраниха и развиха в нас една от най-добрите практики, практиката на това, че хората живеят заедно, работят заедно, помагат си заедно и се трудят целенасочено заедно. Практиката на запазване на достойнството и честта. Също искам да благодаря и на Общинския съвет, и на тези които съм имал в повечето случаи еднакви позиции и на тези с които съм нямал еднакви позиции. Искам да благодаря и на хората от администрацията, които подадоха в повечето случаи необходимите документи, необходими за нашата работа. Искам да благодаря и за тази нова организация, която последните две години беше направена на работата на общински съвет и на новото качество в което премина работата на Общински съвет. Благодаря всъщност и на тези, с които съм влизал в най- големи дебати и на журналистите, и на гостите които са, защото това е част от голямото семейство на управлението на град Варна.

Чувствам се превъзходно в края на този мандат, не защото не съзнавам колко  много има да свършат още за град Варна всички бъдещи общински съветници и ръководства, а защото съзнавам, че сме положили усилия, да направим всичко възможно, да свършим това за което сме тук. За това още един път искам да благодаря на Коалиция за Варна, на всички колеги общински съветници, на Председателя, на районните кметове, на администрацията, журналистите, на всички, които участваха в работата. Истината е, независимо какво ще стане на изборите, следващия общински съвет също ще има да свърши много работа, сериозна работа и дай Боже следващия общински съвет да може да свърши неща като преместването на Пристанището, като завода за боклуци, като детските градини, като всичко, което всеки път тук се караме и дай Боже да имаме повече спорове за количеството, качеството и времето, в което всичко това трябва да бъде свършено. Още един път, благодаря на всички и ви пожелавам успех не в изборите, и не в политиката, защото тя е важна част от нашия живот, но малка част от нашия живот, а в личния живот, в семействата ви, в приятелствата ви и в обикновените човешки радости и стойности. Благодаря господин Председател.


^ Борислав ГУЦАНОВ:

Благодаря. Господин Славов, заповядайте.


Славчо СЛАВОВ:

Благодаря Ви господин Председател, просто искам да направя една реплика към колегата Красимир Симов, който постави един въпрос, който не отговаря на истината и просто Общината в момента ...


^ Борислав ГУЦАНОВ:

Господин Славов, питанията и отговорите на питания са към Кмета на Общината.


Славчо СЛАВОВ:

То е свързано с питането към Кмета, по простата причина, че касаещото дете, което е кандидатствало за първи клас, първо в това училище норматива за първи клас е 22 ученика, там има две паралелки които са по 28 деца и са с шест над норматива. Второто което е, това дете, този родител, не си представя молбата през месец май, юни, тогава когато са, а през месец август, работата на Общината е да насочи там където фактически има възможност това дете да бъде прието. Това е едното, второто, което е това стана традиция в Община Варна, когато по закон в паралелка, било то в училище или във някаква там детска градина или нещо от този род, където има норматив, примерно до 22 деца, да бъдат 28 и 30, това е противозаконно и не може да се налага нещо, което е против закона и понеже на мен ми прави впечатление, че тука през последните две-три години въобще не се съобразяваме със закона особено, което е свързано с училищата с учениците с децата с детските градини, и за това ви моля там където има норматив Общината, трябва да си спазва това, а не да се набедяват едни или други и за това искам да се обърне сериозно внимание от страна на дирекция ”Образование”, да направят всичко възможно да си влязат в норматива. Благодаря.

 


molodezhnoe-sluzhenie-na-prihode-obshie-voprosi1-metodicheskie-i-prakticheskie-materiali-sbornik-1-molodezhnoe-sluzhenie-na-prihode.html
molodie-dobrovolci-primorskogo-kraya-programmi-razvitiya-dobrovolcheskih-iniciativ-dobrovolcheskie-iniciativi-v.html
molodie-specialisti-na-rinke-truda-rol-gumanitarnih-i-socialno-ekonomicheskih-disciplin-v-podgotovke-sovremennih.html
molodie-uchenie-sfu-smogut-prinyat-uchastie-v-mezhdunarodnoj-nauchnoj-konferencii-ekzistencialnij-vibor-bazovogo-trenda-rossijskoe-obshestvo-pered-vizovami-vremeni.html
molodih-ispolnitelej-na-narodnih-instumentah.html
molodim-kuda-u-nas-doroga-doklad-zdravoohranenie-v-rossii-2010.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-disciplini-informatika.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sootvetstviya-dolzhnostej-v-shtatnom-raspisanii-kvalifikacionnim-spravochnikam.html
 • credit.bystrickaya.ru/plani-kafedr-po-zashite-dissertacij-itogi-nauchno-issledovatelskoj-deyatelnosti-za-2007-god-federalnoe-agentstvo-po-obrazovaniyu.html
 • bukva.bystrickaya.ru/sredstva-massovoj-informacii-gosudarstva-rossii-rf-vseya-rusi-i-narod-o-ya-anatolie-krilenko-bozhem-cheloveke-bozhem-patriarhe-nad-patriarhami-i-pape-stranica-3.html
 • holiday.bystrickaya.ru/minimalnij-nabor-produktov-pitaniya-v-m-yarlov-predsedatel-redakcionnoj-kollegii.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/kurs-pyatij-semestr-auditornie-zanyatiya-lekcii-16-prakticheskie-zanyatiya-16-avtor-nesterov-leonid-ivanovich-doktor-ekonomicheskih-nauk-professor-opublikovani-sleduyushie-nauchnie-raboti.html
 • tasks.bystrickaya.ru/233-upravlyayushie-sistemi-promishlennih-robotov-spisok-nauchnih-trudov-m-b-ignateva.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rasskazi-o-prirode-dlya-detej-i-vzroslih-stranica-2.html
 • essay.bystrickaya.ru/didenko-b-a-civilizaciya-kannibalov-stranica-3.html
 • writing.bystrickaya.ru/evolyuciya-otnoshenij-gosudarstva-i-cerkvi-v-1917-2000-gg.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/radiolyubitelskie-konstrukcii-supergeterodinov-kravcov-stranica-5.html
 • teacher.bystrickaya.ru/gazoobraznoe-toplivo-stroitelnie-normi-i-pravila-normi-proektirovaniya-kotelnie-ustanovki-snip-ii-35-76.html
 • urok.bystrickaya.ru/prognozirovanie-otlozheniya-sulfatnih-solej-pri-dobiche-nefti-na-primere-ardalinskoj-gruppi-mestorozhdenij.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/pishevie-dobavki-myasnoj-promishlennosti.html
 • esse.bystrickaya.ru/r-rabota-s-zhalobami-grazhdan-uchebnoe-posobie-domodedovo-2009-karpuhin-yu-g.html
 • student.bystrickaya.ru/2-rekomendacii-po-viboru-temi-vipusknoj-kvalifikacionnoj-raboti-raboti.html
 • school.bystrickaya.ru/glava-38-avantyurno-priklyuchencheskij-pouchitelno-poznavatelnij.html
 • letter.bystrickaya.ru/o-prepodavanii-fiziki-v-obsheobrazovatelnih-uchrezhdeniyah-chelyabinskoj-oblasti-v-2010-2011-uchebnom-godu-ostalos-bez-izmenenij.html
 • education.bystrickaya.ru/18-sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-soderzhaniyu-i-ekspluatacii-sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obektam.html
 • books.bystrickaya.ru/drevneevrejskaya-literatura-stranica-2.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nedelya-v-obzore-nezavisimaya-gazeta-avtor-ne-ukazan-16062008-119-str-12-gosduma-rf-monitoring-smi-12-16.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nechetko-mnozhestvennaya-optimizaciya-modelnogo-portfelya-planirovanie-i-finansovie-resheniya-v-ramkah-plana-16.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/ooo-proekt-proekt-generalnogo-plana-spasskogo-selskogo-poseleniya-verhnehavskogo-municipalnogo-rajona-voronezhskoj-oblasti-tom-ii-materiali-po-obosnovaniyu-proekta-generalnogo-plana.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/ziyayushie-visoti-stranica-10.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/glava-19-glazami-voennogo-attashe-geroi-nevidimogo-fronta.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/testi-i-zadaniya-k-konkursu-abiturientov-proverte-uroven-svoej-rechevoj-kulturi.html
 • grade.bystrickaya.ru/net-opravdaniya-vedomosti-gazeta-moskva-anastasiya-kornya07-02-2011-8-stranica-21.html
 • literature.bystrickaya.ru/drevnie-verovaniya-keltov-chast-2.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/s-e-tabakov-docent-kafedri-teorii-i-metodiki-borbi-i-vostochnih-stranica-18.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vasilij-makarovich-shukshin-stranica-11.html
 • urok.bystrickaya.ru/prikaz-30-iyulya-2011-g-2290-st-ozachislenii-na-pervij-kurs-na-obuchenie-po-ochnoj-ochno-zaochnoj.html
 • gramota.bystrickaya.ru/yuzhno-rossijskij-gosudarstvennij.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zanyatie-7-kolobki-alyabeva-e-a-psihogimnastika-v-detskom-sadu-metodicheskie-materiali-v-pomosh-psihologam.html
 • tests.bystrickaya.ru/materiali-dlya-kokilej-lityo-cvetnih-metallov-v-metallicheskie-formi-kokili.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-totma-2010-poyasnitelnaya-zapiska-k-obrazovatelnoj-programme-mou-totemskaya-sosh-2-stranica-10.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.